O_sjablonger_A1_512X512_NY
Vi er i gang med å skape Verdenshavsenteret O, i havbyen Bergen.

Verdenshavsenteret i Bergen skal hete O

 – O for oksygen, opphavet, opplevelsene, oppdagelsene, opprinnelsen, optimismen og oss, sier administrerende direktør Aslak Sverdrup.

Se filmen om navnet her
I 6 år jobbet med etableringen av et verdensledende kunnskaps – og formidlingssenter for havet. Med altoppslukende sanseopplevelser og verdensledende kunnskapsformidling skal vi endre vårt forhold til havet, slik at vi tar bedre vare på det. Ved hjelp av tett samarbeid og ledende kunnskapsformidling skal senteret styrke Bergen som havhovedstad og Norge som havnasjon. Bergen har allerede verdensledende marine – og maritime selskaper, forsknings – og kunnskapsmiljøer. Verdenshavsenteret skal etableres basert på dette.

– Her skal vi skape noe som knapt finnes andre steder i verden og virkelig sette havnasjonen Norge på kartet. Derfor har vi også valgt et navn som skal bidra til det. Vi har gitt Verdenshavsenteret O signaturen; Ett hav – ett senter. Dette skal være et Verdenshavsenter hvor vi skal formidle kunnskap om havet på hele jordkloden, både fysisk og digitalt, sier Aslak Sverdrup.

Det er det det nye planlagte Verdenhavsenteret på Dokken som har fått navnet O, og som skal bli noe mye mer og noe helt annet det Akvariet som finnes på Nordnes – Derfor har vi gitt prosjektet dette spennende navnet, sier Aslak Sverdrup.

Navnet på senteret har blitt til gjennom en stor nasjonal konkurranse med 3500 innsendte bidrag. En jury bestående av Sølvi Solmunde (juryleder), Guri Melby, Ingebrigt Steen Jensen, Kriss Rokkan Iversen, Georg Jacob, Silje Skjelsvik, Veline Høyland og Aslak Sverdrup har valgt det nye navnet.

O kan ha ulike betydninger, en av disse er oksygen, som et grunnstoff med det kjemiske symbolet O. Oksygen er livsnødvendig for de fleste levende organismer.

Et marint habitat til Oslofjorden

For å synliggjøre hva Verdenshavsenteret O kan gjøre for havet er det i forbindelse med navnelanseringen laget et marint habitat, på folkemunne kalt kunstig undervannsrev. Dette er et miljøtiltak for å forbedre vannkvaliteten og for å øke faunatettheten i kystnære områder. Habitatet er designet av Nordic Circles og produsert av Munck Cranes, og har utforming som det nye navnet. Materialet i habitatet er laget av gjenbrukt stål fra fregatten KNM Helge Ingstad, og revet er på 1*5 meter.

-Vi må ta bedre vare på havet, og vi ser at vi her hjemme i Norge har store utfordringer i fjordene og langs kysten. Derfor ønsker vi å gi dette habitatet til Oslofjorden som trenger sårt hjelp til opprensning og å gjenskape liv. Verdenshavsenteret O skal ta vare på havet både hjemme og ute, sier Aslak Sverdrup.

Fra å være et tradisjonelt akvarium på Nordnes skal Verdenshavsenteret i Bergen tilby opplevelser, forskning, kunnskapsformidling, innovasjon og ekspedisjoner til steder vi ikke trodde var mulig. Verdenshavsenteret O sin viktigste oppgave er å ta vare på havet.

For mer informasjon. Se prosjektsiden her
Aslak Sverdrup,
administrerende direktør,
932 31 791.
aslak@akvariet.no