O_sjablonger_A1_512X512_NY

Bærekraftskompass

Bærekraftskompasset setter kursen for vaårt arbeid med bærekraft og tar for seg tre hovedområder:

Hva kan kunnskap om havet gjøre for verden? Hvordan sikre bærekraftig etablering? Hvordan drifte på en bærekraftig måte? Alt basert på våre kjerneverdier: globale, altoppslukende, involverende og ansvarlige.