O_sjablonger_A1_512X512_NY

Functional brief

Utarbeidelsen av en functional brief er det første kritiske trinnet som muliggjør konseptplanlegging for arkitekter og designere.

Dokumentet tar hensyn til funksjonelle parametere basert på mange antagelser med mange ukjente variabler, og er utviklet av et internasjonalt ekspertmiljø fra vår bransje, med hovedtyngden i USA. Her kan du se en film om dette arbeidet.