O_sjablonger_A1_512X512_NY

Masterplan

En Masterplan er et dynamisk og langsiktig strategisk planleggingsdokument som ofte brukes i byutviklingsprosesser. Hensikten er å gi en oversikt over nøkkelkomponentene i et prosjekt og gi veiledning til dets formelle planlegging. Masterplanen spiller også en viktig rolle for å sikre finansiering og langsiktig involvering av sentrale interessenter.

Masterplanen skal bidra til at leseren forstår akvariets grunnlag for eksistens og våre mål. Dette inkluderer rasjonalet for hvorfor et nytt verdensledende kunnskapssenter for havet er viktig, det strategiske grunnlaget for ideen, hvem de viktigste brukergruppene vil være og hva de bryr seg om. Planen skal fungere som en retningslinje for inspirerende arkitektur og utvikling av innhold, og til slutt forankre arbeidet i en brukersentrisk logikk. Til syvende og sist er Master planen et levende dokument som vi vil fortsette å utvikle gjennom hele utviklingsprosessen