O_sjablonger_A1_512X512_NY

Konseptstudie

Havet og de akvatiske miljøene er avgjørende for vår felles fremtid. Likevel vet vi mer om månens overflate enn havet. For å ta vare på og benytte havet på best mulig måte må vi innhente og dele kunnskap.

Norge er en av verdens ledende havnasjoner og Bergen er norges havhovedstad med forskning og formidling. I hjertet av havbyen skal verdenhavsenteret O etableres. I forbindelse med den største byreparasjonen i Bergen i nyere tid vil O ta en sentral posisjon i nye Dokken, og bidra til at ambisjonene om å skape landets fremste, for ikke å si, Europas mest bærekraftige og banebrytende bydel.