Konseptstudie

Arkitektfirmaet Snøhetta og en bred nasjonal ressursgruppe har utarbeidet en konseptstudie for O.

Ringvirkningsanalyse

Oslo Economics har analysert ringvirkningene som kommer ved etableringen av O.

Masterplan

Et strategisk og langsiktig planleggingsdokument for O.

Functional brief

Et internasjonalt ekspertmiljø har utarbeidet en brief for konseptplanlegging for arkitekter og designere.

Bærekraftskompass

For å ta gode valg har vi laget et kompass som setter kursen for vårt arbeid.

Vårt DNA

Vi skal utdanne akvanauter i jordklodens tjeneste og aktivere folks kjærlighet til havet.