Temperaturen på jorden stiger. Presset etter mat øker.
Vi bruker stadig mer energi.

Løsningen på de store problemene finnes i havet.

Men vi må øke kunnskapen betraktelig.

Reisen starter hos Verdenshavsenteret O i Bergen, som garantert vil sette Norge på kartet.

Bli med ned i dypet. Utforsk steder ingen andre har vært før deg.

– Vi skal bygge noe helt unikt. Noe som aktiverer kjærligheten til havet, sier Aslak Sverdrup, administrerende direktør.

Se for deg 25.000 kvm fylt med altoppslukende sanseopplevelser og revolusjonerende kunnskapsformidling om havet, og store åpne uteområder tilrettelagt for beboere, besøkende, næringsliv og kunnskapsaktører.  Verdenshavsenteret O skal by på opplevelser du aldri har sett maken til tidligere. Dette er et senter som bygges for fremtiden, både fysisk og digitalt.

Ambisjonen er at Verdenshavsenteret skal være så revolusjonerende at det i seg selv er en grunn til å reise til Norge. Her vil du finne visualisering av en sovende spermhval i full størrelse, 180 graders akvarier, en tidskapsel med isfjell og dinosaurer, ubåter og spennende laboratorium. O skal bli for havet det NASA er for rommet.

Havets hovedsete

Det er kysten og havet som gjør Norge helt unikt. Vi har verdens nest lengste kystlinje, og råder over et havområde som er mer enn fem ganger større enn vårt landareal. O blir en forlengelse av havet, presentert på land

– Verdenshavsenteret skal være en drivkraft for å sikre Norges rolle som havets hovedsete, med Bergen som hovedstad, forteller Sverdrup. Hvis finansieringen kommer på plass som planlagt, kan O stå ferdig allerede om få år.

– Vi gleder oss til å starte finansieringsprosessen til høsten. Dette er et spennende spleiselag mellom offentlige og private bidragsytere som vil ta prosjektet til nye høyder. Kunnskapen som havet vil skape stor verdi for oss alle i fremtiden, sier Sverdrup.

Dyrevelferd for både store og små

Dyrevelferd er ekstremt viktig og ligger til grunn for alle beslutninger som blir tatt i utviklingen av prosjektet. O vil alltid etterleve de strengeste standarder. For å kunne gjøre dette må vi besitte den nyeste kunnskapen om hvordan fisk og dyr har det best mulig. I Verdenshavsenteret kommer du til å finne noen av verdens største dyr, men ikke på den måten du kanskje tror.

– Det kommer til å være fisk og noen dyr i O. Felles for disse er at de alle skal trives, ha god plass, og skal kunne vise sin naturlige adferd. Store skapninger skal det også være rom for, men ikke fysisk, sier Sverdrup.

REVOLUSJONERENDE: Det internasjonale arkitektfirmaet har utarbeidet en konseptstudie O. Her er noen konseptskisser til hvordan O kan bli en naturlig del av den nye bydelen Dokken både over og under vann.

Bærekraftig bruk for fremtiden

Vi lever av havet i dag, men kommer til å gjøre det i enda større grad i fremtiden. Helsen vår er direkte knyttet opp mot havet og dens ressurser. Det gir oss mat og ren luft og er derfor helt nødvendig for liv på jorden. En økende populasjon vil kreve enda mer av havet. Kunnskap om bærekraftig bruk er derfor helt avgjørende for vår fremtid.

– For Norge er havet nøkkelen til morgendagens verdiskapning. Havet har også svarene på mange av bærekraftsutfordringene vi står overfor. For å forstå havet er kunnskap og formidling helt avgjørende, sier Sveinung Rotevatn, Klima- og Miljøvernminister.

En pionér på Dokken

Bystyret i Bergen vedtatt at Verdenshavsenteret skal være en pioner i den nye bydelen Dokken. Øverst på ønskelisten til O står Havnelageret. Å gjenbruke et bygg som Havnelageret vil resultere i betydelig mindre utslipp enn å bygge nytt. Havnelageret vil derfor passe godt inn i planene om at O skal bli et signalprosjekt innen bærekraft og gjenbruk.

– Når Dokken skal utvikles med bærekraftige prinsipper som ryggrad, trenger man signalprosjekter som viser vei. Ikke bare i form av utseende og arkitektur, men også i form av reell bærekraft og miljøvennlige løsninger. Vi ønsker derfor å rehabilitere istedenfor å bygge nytt, sier Sverdrup.

Sverdrup peker på det store potensialet i å gjøre prosjektet større enn seg selv og gi en rekke aktiviteter til nærområdet og byen. En konspetstudie utført av Snøhetta viser hvordan man eksempelvis kan etablere skole, en utendørs havpark, sjømatmarked, spisesteder, møteplasser og formidlingsarenaer for forskning og næringsliv, senketanker, lekeplasser, undervannspassasje som bygger Dokken og Laksevåg sammen, arenaer for konserter, akvarium i fjorden, havbunnssafari, dyrking i sjø, badeplattformer med mer.

Bergen?

Når man skal bygge et Verdenshavsenter er kystbyen Bergen et naturlig valg.

– I Norge har vi høyest antall havforskere per innbygger i verden, mens Bergen har soleklart aller flest. Her er man omringet av havressurser og en fantastisk kystlinje som både byr på historie og kunnskap, forklarer Sverdrup og legger til:

– Bergen har det sterkeste kunnskapsmiljøet, den mest kompetente forvaltningen og et verdensledende næringsliv knyttet til havet. Vi er en del av dette unike miljøet allerede og skal styrke samarbeidet ytterligere fremover. Sammen med partnere nasjonalt og internasjonalt skal vi bygge O som et revolusjonerende Verdenshavsenter i Bergen, og utgjøre et viktig bidrag til både Norge, Bergen og verden.