Havet er vår fremtid

For å ta best mulig vare på havet, må vi vite mer om det. Sammen med forskning, trekkes kunnskap om havet frem som den viktigste bærebjelkene for et rent og rikt hav.

For å sikre dette, skal vi bygge et verdensledende kunnskapssenter for havet. Misjonen vår er: med altoppslukende sanseopplevelser og verdensledende kunnskapsformidling, skal vi endre vårt forhold til havet.

Verdenshavsenteret O skal realiseres

Vi er godt i gang med arbeidet for å etablere Verdenshavsenteret O. Prosjektet ble etablert i 2016 og siden det har det vært jobbet grundig og strukturert med en rekke delprosjekter. I arbeidet er det lagt stor vekt på bred involvering fra kommunen, akademia, skoleverket, næringsliv, ekspertmiljøer og fremtidige besøkende. Prosjektet følger et normalt prosjektløp for slike etableringer, og er nå i slutten av forstudie-fasen. Neste steg er forprosjekt-fasen.

Vi opplever at prosjektet har bred støtte politisk, og i tillegg fra akademia,  næringslivet og en rekke andre miljøer. Prosjektet er med i flere partiprogram, har hele syv merknader i nasjonalbudsjettet på Stortinget, og prosjektets forstudie er finansiert av Bergen Kommune, Vestland Fylkeskommune og Staten, samt flere næringslivsaktører.

I 2021 besluttet bystyret i Bergen i den overordnede strategien for bydelen Dokken at O skal være en av pionerne i etableringen.

Bidragsytere og samarbeidspartnere

Her kan du lese noen av grunnlagsdokumentene som er utarbeidet og se noen filmer som beskriver våre planer.