O_sjablonger_A1_512X512_NY
- navnlansering

Nytt navn opp av vannet

Verdenshavsenteret skal bli noe du knapt har sett maken til. Nå har det også fått et navn av de sjeldne.

Tekst: Linn Merete Rognø / Apriil

Under stekende sol, på containerkaien ved Havnelageret ytterst på Dokken i Bergen, skjer det noe som virker magisk. Rundt 70 gjestere har akkurat funnet plassene sine når fire kordamer kommer vandrende mellom de runde, høye bordene. De synger på en lang, myk og harmonisk vokal. «Oooo».

Med hver sin vannkanne, begynner de å vanne den støvete asfalten.

Det er da det skjer:

Under hver dam oppå asfalten, vokser det frem sirkler som former en O. Bokstaven som i dag, 8.juni, på den Internasjonale havdagen, er det den viktigste bokstaven for alle de fremmøtte på kaien.

En rund, evigvarende vokal representerer nå prosjektet Nye Akvariet sitt navn: Verdenshavsenteret «O».

 

Enkelt med mye innhold

Prosjektet Nye Akvariet har i seks år jobbet med etableringen av et verdensledende kunnskaps – og formidlingssenter for havet. Nå har det altså fått et navn av de sjeldne.

Det ble til gjennom en nasjonal konkurranse der 3500 navnebidrag ble sendt til en jury som innstilte sin endelige anbefaling til styret i Stiftelsen Akvariet i Bergen, som igjen besluttet navnet.

–Engasjementet rundt navnekonkurransen har vært stort over hele landet. Dette er vi veldig glade for, fordi Verdenshavsenteret O skal være for hele Norge, og ikke bare Bergen sier, Aslak Sverdrup, administrerende direktør ved Akvariet i Bergen.

Noen få av forslagene i konkurransen var å beholde navnet Akvariet i Bergen, men det nye prosjektet har altså fått et helt nytt navn. Akvariet i Bergen stod ferdig for over 60 år siden. Den gangen var det Europas mest moderne akvarium.

–         Verdenshavsenteret O springer ut av denne historien og lang erfaring i grensesnittet mellom forskning og formidling. Men behovet for kunnskap og formidling om havet er viktigere enn noensinne, derfor skal Verdenshavsenteret O bli noe mye mer enn et tradisjonelt akvarium, og få et mye større nedslagsfelt enn det har i dag. Derfor har vi valgt et nytt navn på dette spennende prosjektet, sier Sverdrup.

–        Verdenhavsenteret O er enkelt, men har mye innhold, forsikrer han:

–       O kan ha ulike betydninger, den viktigste av disse er oksygen, grunnstoffet med det kjemiske symbolet O. Oksygen er livsnødvendig for de fleste levende organismer og helt avgjørende for alt liv i havet. Det er også i havet at det produseres mest oksygen for vår jordklode. O står også for opphavet, opplevelsene, oppdagelsene, opprinnelsen, optimismen og oss

Visuelt har O uendelige antall assosiasjoner til havet, i alt fra malstrømmer og koøyer på båter til formen på en fiskestim og på sugekoppene til en blekksprut, og mange fler.

Verdenshavsenteret O har også fått signaturen: Ett hav – ett senter. Fordi dette skal være et verdenshavsenter hvor kunnskap om havet på hele jordkloden skal formidles, både fysisk og digitalt.

O finnes ikke i noen bygning ennå. Men like sikkert som at vanne-trikset ikke var magi, er det faktum at bygget til Verdenshavsenteret O vil bli reist, lover Sverdrup.

– Vi er godt i gang med planlegging og prosjektet vil bli gjennomført. Verdenshavsenteret er godt forankret politisk, hos kommuner, fylket og hos Stortinget. Bystyret i Bergen har besluttet at vi skal være pionerer her på Dokken, vi har hatt tett dialog med næringsliv, og mange av menneskene som har vært involvert står her i dag. Vi har også fått finansiering til prosjektfasene fra både det private og det offentlige; det har vært et spleiselag, og det ser vi for oss at det blir videre også, sier Sverdrup.

En viktig støttespiller, byrådsleder Roger Valhammer, omtaler O som et utrolig spennende prosjekt:

– Det er viktig for byen vår og for Norge. Alle gode krefter i Bergen må jobbe i lag for at dette skal bli realisert. Og i dag er vi ett steg nærmere realisering, sier politikeren.

 

Bærekraftig bygg

Flyvende over den lille scenen på kaien filmer dronen en stor O som pryder taket slik at gjestene får sett kreativiteten på storskjerm. Fra scenen deler Sverdrup samtidig flere av O sine visjoner.

– Med verdensledende kunnskapsformidling skal vi endre vårt forhold til havet slik at vi tar bedre vare på det. Da må vi vite mer om havet for å ta bedre vare på det. Som et ledende kunnskaps- og formidlingssenter, skal O sikre dette.

Målet er også at senteret skal styrke Bergen som havhovedstad, og Norge som havnasjon.

– Verdenshavssenteret skal bli noe du knapt har sett maken til, lover Sverdrup.

– Vi skal tilby opplevelser, forskning, kunnskapsformidling, innovasjon og ekspedisjoner til steder vi ikke trodde var mulig. Her skal vi fortelle de morsomme historiene, de viktige historiene og de ukjente historiene, men også de ubehagelige historiene. Verdenhavsenteret O skal være like viktig lokalt som nasjonalt og globalt, legger han til.

– Se over der, peker Sverdrup og får gjestene til å snu seg rundt mot det gamle Havnelageret.

– Det er her vi ønsker å etablere O.

Havnelageret ble bygget for 60 år siden, det er uaktuelt å rive et bygg med slike verdier, presiserer Akvarie-direktøren.

Planen er at Verdenhavssenteret O skal bygges i, under, over og på siden av dette bygget. Det skal være et prosjekt som folk vil se til når det gjelder bærekraft i hele verden.

I kraft av sin beliggenhet vil havsenteret på havnelager-tomten fungere som en forbindelse mellom byen og fjorden, mellom land og vann, mener Sverdrup.

– Visjonen er å lage et kombinasjonsbygg som forener en rekke behov, som en flerbruks- og sambruksarena for bydelen, sier han før han ivrig lodder stemningen blant gjestene:

– Se for dere hvilket fantastisk uteområde man kan skape her nede!

 

Undervannsgave til Oslo

Under feiringen er det ikke bare bølgeskvulp som glitrer i solen; på bakken til venstre for gjestene, ligger en stor stålkonstruksjon og skinner.

– I Norge har vi store miljøutfordringer i fjordene og langs kysten. For å synliggjøre hva Verdenshavsenteret O kan gjøre for havet, har vi fått laget et marint habitat, et kunstig undervannsrev. Dette er et miljøtiltak for å forbedre vannkvaliteten og for å øke faunatettheten i kystnære områder, forklarer Sverdrup.

Habitatet er designet av Nordic Circles og produsert av Munck Cranes, og har utforming som det nye navnet. Materialet er laget av gjenbrukt stål fra fregatten KNM Helge Ingstad.

Revet skal Oslofjorden få i gave, erklærer Sverdrup til lavmælt humring blant gjestene:

Det er dog ikke et nesevis pek fra bergenserne til østlendingene, men et nødvendig og etterspurt tiltak for Oslofjorden som sårt trenger hjelp til opprenskning og å gjenskape liv, bedyrer direktøren.

– Vi trenger handling, og Verdenshavsenteret O skal ta vare på havet både hjemme og ute. Dette habitatet vil utgjøre en forskjell; den ru overflaten gjør at tang og alger lett kan feste seg, og bunnen blir fylt med stein slik at bunndyr kan etablere seg i revet.

 

Ting vi ikke visste vi lurte på

O er allerede kjent utover Norges landegrenser. På storskjermen ruller det maritime hilsener fra verden rundt, og bilder viser flagg med den nye logoen som dykkere planter på havbunnen.

Når Nils Gunnar Kvamstø, direktør ved Havforskningsinstituttet, får mikrofonen, forteller han at «brennmanet», «kongekrabbe» og «laks» er de mest søkte ordene på deres nettside.

– Det gjenspeiler oss haventusiaster godt; vi er interessert i det som brenner oss i fjæra, vi lar oss fascinere av det som skremmer oss, men likevel smaker godt, og vi vil vite mer om det som skaffer oss penger, sier han og legger til:

– Vi trenger at innbyggerne er nysgjerrige, bryr seg og passer på havene våre. Med et verdensledende kunnskapssenter kan vi opprettholde den nysgjerrigheten. Det kan lære oss ting vi ikke visste vi lurte på.

Med et slikt kunnskapssenter kan vi være trygge på at det som blir fortalt og formidlet er kvalitetssikret etter gullstandarden, fastslår Kvamstø.

 

Vi er på overtid

Sverdrup har vært spent på å høre hva folk synes om navnet O. Responsen fra gjestene vi prater med er utelukkende positiv. 

– Bergenserne kommer sikkert til å si «Eg ska på O’en i dag», sier Elin Hestenes og ler. 

– Ja, og O er også praktisk for turister. Kanskje vil de kalle dette for «The O-Center», nikker Guro Dugstad.

– Jeg bruker O ofte, i ulike tonefall, fordi den lyden sier så mye uten at man trenger å bruke et eneste ord, legger Myrna Braza til. 

– O er kort og greit, og enkelt å huske, samtidig som det er veldig komplekst, fortsetter Kristine Bjånes. –En sirkel som varer evig.

      O er vanligvis ikke et utpreget samtaleemne mellom de fire damene fra bergenskoret, Winckel. Men det var disse damene som vannet frem selve navnet til Verdenshavsenteret O på asfalten i dag, så bokstaven kommer garantert til å bli en snakkis i gjengen en stund til.

      Med Dokken badende i solskinn kunne det ikke vært en bedre timing for navneavdukingen.

– Vi ville time arrangementet med havdagen, så vi måtte vente til 8.juni, forteller Sverdrup.

Men å beskytte og ta vare på verdens hav og dets liv, har vi ikke tid til å vente med, mener han:

– Det er mer behov enn noensinne for kunnskap om hav og miljø. Og vi trenger å formidle dette ut. Her er vi på overtid.