Ett Hav – Ett Senter

Velkommen til prosjektsiden til arbeidet med O.

Vi er i gang med å skape Verdenshavsenteret O, i havbyen Bergen. O skal aktivere menneskers kjærlighet til havet, og blir en viktig global bidragsyter for å ta vare på havet i fremtiden. Vår visjon er å gjøre flest mulig til akvanauter, i jordklodens tjeneste!

Hvorfor heter
Verdenshavsenteret - O?

Se filmen «Vi er O»

Play Video

Vi må ta vare på havet

For å kunne ta bedre vare på havet og benytte det på en helt annen måte enn det vi gjør i dag, må vi innhente og dele kunnskap. Skal vi lykkes med å skape varig endring, må vi også aktivere de dype følelsene for havet. Det er først når vi kjenner på det samme ansvaret at vi virkelig får til endring. Sammen med forskere, næringsliv og deg, skal O bidra til akkurat det. 

oppdagelse_heading_2_NY_o

En pioner
i havbyen Bergen

Se filmen om hvordan bydelen Dokken skal utvikles. 

Play Video

Akvariet har i 60 år vært viktig for bergenserne, Bergen og millioner av besøkende. Havnasjonen Norge, med havbyen Bergen i spissen, skal lede an internasjonalt for et bærekraftig hav og sikre utvikling av havets muligheter. Jeg tror O, lokalisert på Bergens nye nullutslippsbydel Dokken, ikke bare vil være en fantastisk attraksjon og kunnskapsformidler for oss i Bergen og alle som besøker oss, men også viktig for Bergen som havhovedstad i Norge og verden.

Roger Valhammer
Styreleder
Bergen Havn

Norge er i dag en av verdens ledende havnasjoner og Bergen er vår havhovedstad. Her finnes verdensledende marine- og maritime selskaper, forsknings- og kunnskapsmiljøer. Kunnskapsformidling er viktig for alle aktørene, og for havet selv.
Vi ser alle frem til å forsterke havbyen Bergen med et internasjonalt ledende kunnskap- og formidlingssenter på Dokken.

Marit Warncke
Ordfører
Bergen kommune

Vi har samarbeidet med Akvariet i Bergen i mange tiår, og støtter det viktige arbeidet med etableringen av det nye kunnskapssenteret for hav på Dokken, og arbeidet som gjøres med å fremme kunnskap og viten om et bærekraftig hav. 

Nils Gunnar Kvamstø
Havforskningsdirektør